Sociale data giver indsigt til bedre indsatser, som skaber bedre liv

Vores mission er at bringe realtidsindsigt i jeres målgruppes progression og udfordringer, så I kan yde den bedste hjælp. 

Vi hjælper indsatsleverandører, fonde og myndigheder, som deler vores mål om at skabe mere trivsel, progression og bedre liv for udsatte mennesker. 

Vi vil hjælpe med at udvikle, analysere og forbedre de tiltag, som skaber mest forandring og er mest effektive. På den måde kan vi hjælpe flere mennesker.

Er din rolle at afsætte midler til den rigtige indsats?

Det kan være svært, at vurdere om de tildelte midler falder til de rette indsatser. Disse beslutninger vil vi gøre lettere at tage gennemdatadreven beslutningsstøtte.

Kontakt os for at lære mere

Arbejder du med at levere
en social indsats?

Det skal være let at følge fremskridtene og handle, når det virkelig betyder noget. Derfor er datavisualisering i realtid kritisk.

Kom i gang med en samtale

Er det dit job at investere i social impact?

Vi vil gøre det lettere for dig at vide, hvor du får den bedste SROI. Vi vil mindske risikoen for social indvirkning.

Læs mere om vores teknologi

Er I klar til at blive en
effekt-drevet organisation?

Lad os skabe social forandring sammen