En platform til effektrapportering af dine sociale indsatser

Med Impactly kan du: Måle individuel progression og effekt i realtid, styre indsatser baseret på løbende dataindsigt, og sikre effektrapportering af de sociale og økonomiske i effekter, I skaber.

Hvem har brug for Impactly?

Impactly er til gavn for borgere, den fagprofessionelle og ledelsen i enhver organisation, der arbejder med sociale effekter, hvad enten det er ensomhed, mistrivsel, stress, misbrug, eller psykiske lidelser. Så længe I arbejder med effektmål, så kan Impactly hjælpe jer.

De organisationer, Impactly primært henvender sig til, er:

  • Indsatsleverandører
  • Private virksomheder
  • Fonde (alm. & erhv.)
  • Offentlige myndigheder
  • Impact investorer

Skal vi også hjælpe dig? Book et uforpligtende møde og få en gratis introduktion til Impactly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvad kan du forvente?

Impactly skaber løbende indsigt i individuel progression og organisationens performance med henblik på at hjælpe kunder med at opnå deres effektmål. Impactly gør det muligt, at imødekomme den stigende efterspørgsel på bedre dokumentation og viden om hvilke sociale indsatser, der virker.

Sådan fungerer det

Indsamling af progressionsdata

Validerede spørgeskemaer som WHO-5 eller UCLA-3 sendes til jeres borgere som links via SMS eller App. Jeres borgere har adgang til at følge med i egen progression. Medarbejdere registrerer delmål og forandringer målrettet progression og effekter relateret til indsatsens forandrings-og datastrategi.

1
2

Styre effekter baseret på løbende dataindsigt

Behandlet progressionsdata omdannes til effektbaserede indsigter relateret til indsatsens forandringsteori. Medarbejdere og ledelse kan løbende blive informeret om indsatsens effektskabelse, og kan visuelt følge med i udviklingen af progression og effekt på både individuelt- og gruppeniveau.

Rapportering af social impact

Rapporter og kommunikerer den sociale værdiskabelse og økonomiske besparelse der skabes til relevante interessenter. Impactly beregner den samfundsøkonomiske værdi af jeres indsatser ud fra SROI-metoden ved hjælp af databaser som SØM, Nordic Social Value Bank og UK Social Value Bank. Impactly danner automatisk en effektrapport, som løbende opdateres i takt med at data indsamles og behandles.

3

En strategi for jeres sociale indsatser

Sociale indsatser er ofte unikke og forskellige. Derfor er det første skridt mod effektmåling at lave en forandringsteori, der stiller skarpt på netop de forandringer, jeres indsatser vil skabe, fx. øget trivsel og flere i beskæftigelse. Dertil er det vigtigt at udarbejde en datastrategi, som understøtter forandringsteorien, for at sikre en sammenhæng mellem forandringerne og de tilhørende målinger. På den måde tilvejebringes den nødevendige data til effektmålingerne.

Trænger jeres forandringsteori til et genbesøg eller skal I have udarbejdet en ny? Så kan InnoSocial også hjælpe med dette, gennem workshops og interviews. Når strategien for jeres sociale indsatser er udarbejdet, så kan I bruge Impactly med det samme.

Spørge os gerne

Bliv partner — og få fuld adgang til Impactly for jeres kunder

Vores filosofi er samarbejde. Vi tilbyder virksomheder, der arbejder med analyse og evaluering af sociale indsatser, fuld adgang til Impactly.

Læs mere

Er I klar til at blive en effekt-drevet organisation?

Lad os skabe social forandring sammen